Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní společnosti

AIKEN s. r. o.

se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora

identifikační číslo: 24698440

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166988

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.linuxmarket.cz

 1. POSTUP PŘI REKLAMACI

  1. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího. Jsou-li u zboží uvedena další místa, kde lze tato práva uplatnit (například seznam záručních opraven nebo sběrných míst), může je kupující uplatnit i tam.

  2. Zboží, u něhož kupující uplatňuje reklamaci, může být prodávajícímu doručeno:

   • poštou na adresu sídla nebo adresu provozovny Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora,

   • přepravcem Zásilkovna.cz na pobočku přepravce v Kutné Hoře,

   • osobně na adresu sídla nebo adresu provozovny Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě),

   • přepravní službou na adresu sídla nebo adresu provozovny Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě).

  3. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

  5. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace je kupující vyrozuměn.

  6. Podmínkou pro běh uvedených lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytne prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

 2. Elektronická reklamace

  1. Kupující může při reklamaci využít elektronický formulář nebo e-mailovou komunikaci. Elektronický formulář je umístěn na internetové adrese obchodu.

  2. Použití elektronického formuláře ani e-mailové komunikace není povinné, urychlí však vyřízení reklamace.

  3. Při použití elektronického formuláře kupující vyplní všechna povinná pole a pokud možno i pole nepovinná. Co nejpodrobnější popis vady umožní rychlejší vyřízení reklamace.

  4. Při použití e-mailové komunikace kupující ve zprávě uvede číslo objednávky, označí konkrétní zboží, u něhož uplatňuje reklamaci, a co nejpodrobněji popíše vadu.

  5. Doporučuje se použít uvedené elektronické cesty co nejdříve po zjištění vady, ještě před doručením reklamovaného zboží prodávajícímu.

 

V Kutné Hoře dne 27. 2. 2016

 

PDF verze ke stažení

 

Běží na softwaru OpenCart, provozuje AIKEN s. r. o.
LinuxMarket je pod ochranou Podnikatelských odborů.