Elektronická evidence tržeb

LinuxMarket neeviduje tržby z prodeje v e-shopu do elektronické evidence tržeb (EET; ve smyslu zákona 112/2016 Sb.), protože k tomu podle uvedeného zákona není povinen. V případě prodeje na stáncích však od 1. března 2017 tržby eviduje.

 

Podrobné informace – otázky a odpovědi

Proč LinuxMarket neeviduje tržby do EET?

LinuxMarket (resp. společnost AIKEN s.r.o., která ho provozuje) nemá povinnost elektronicky evidovat tržby ve smyslu zákona 112/2016 Sb., a to pro žádný ze způsobů platby – převodem na účet, dobírkou ani přes platební bránu.

Proč LinuxMarket neeviduje tržby ani při platbě kartou?

Podle zákona byla povinnost evidovat tržbu uskutečněnou mj. bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Pokud by příkaz k převodu dával plátce (zákazník) prostřednictvím příjemce (LinuxMarketu), šlo by o evidovanou tržbu. Tržba se však uskutečňuje způsobem, kdy zákazník dává příkaz k převodu prostřednictvím třetí osoby (buď společnosti GOPAY s. r. o., která má povolení ČNB působit jako instituce elektronických peněz, nebo další osoby, na níž zákazníka platební brána přesměruje, například banky zákazníka), nikoli příjemce, takže evidovanou tržbou není. Tento příkaz k převodu dává na webových stránkách, které jsou provozovány danými osobami a nejsou součástí LinuxMarketu. LinuxMarket na webové stránky platební brány pouze přesměruje. Tržbu od zákazníka přijímá ve formě „elektronických peněz“ na svůj účet u GOPAY, odkud jsou 1x měsíčně převáděny na bankovní účet. Dřívější nejistotu ohledně výkladu zákona odstranil ústavní soud tím, že příslušnou část zákona s účinností k 1. březnu 2018 zrušil.

Chci, aby moje platba byla evidovaná, abyste nemohli okrádat stát na daních. Proč neevidujete?

 

Neevidujeme do EET, protože nemáme tuto povinnost. Při prodeji přes LinuxMarket, ať už s libovolnou metodou platby, nemůže docházet k okrádání na daních. Veškeré tržby jsou evidovány na různých místech a přiznány ke zdanění. Všechny faktury vystavené LinuxMarketem a přiložené ke zboží jsou každý měsíc zahrnuty do kontrolního hlášení k DPH. Zároveň jsou platby evidovány u subjektů nezávislých na LinuxMarketu. Například platbu kartou eviduje banka zákazníka, karetní společnost, společnost GOPAY a banka provozovatele LinuxMarketu.

To mi tedy nevydáte účtenku?

Ke zboží se vždy přikládá faktura, která je daňovým dokladem. Pokud platíte předem (převodem nebo přes platební bránu), je na faktuře uvedeno, že už je zaplacena. V případě dobírkové platby vám doklad na přijatou platbu vystaví dopravce, který od vás vybere peníze.

Jak je to s prodejem na stáncích (na konferencích apod.)?

Při prodeji na stáncích se platby za zboží přijímají v hotovosti a proto od 1. března 2017 spadají mezi povinně evidované platby. Zároveň je povinnost vydávat zákazníkům účtenky obsahující náležitosti podle zákona a umístit na pokladní místo povinné informace. Tyto povinnosti LinuxMarket beze zbytku plní, přestože s jejich zavedením nesouhlasí.

Nesouhlasím se zbytečnou administrativní zátěží podnikatelů, jako je EET nebo kontrolní hlášení. Co mohu udělat pro to, aby se tato zátěž odstranila?

Především choďte k volbám a volte ty, kdo opravdu chtějí zátěž odstraňovat a ne ji navyšovat. Účastněte se akcí, které na problém nadměrné zátěže upozorňují. Přidejte se k organizacím, které bojují za zlepšování podnikatelského prostředí (jako je například Asociace podnikatelů a manažerů nebo Podnikatelské odbory). Rozšiřujte myšlenky z předchozích vět do svého okolí, vysvětlujte, racionálně argumentujte.

Co změnil nález Ústavního soudu ČR na evidování v rámci EET?

Z hlediska e-shopů řekl ÚS jasně, že platby kartou včetně plateb on-line EET podléhat nesmějí. Příslušná část zákona č. 112/2016 Sb. je s účinností k 1. březnu 2018 zrušena a veškeré pochybnosti ohledně případné povinnosti evidovat on-line platby jsou jednoznačně vyvráceny (evidovat se zkrátka nemusí). Zrušeno je také spuštění 3. a 4. etapy EET a fyzické osoby nemusejí uvádět na účtenkách své DIČ (které je rodným číslem), plus možnost vlády udělovat svým nařízením výjimky ze zákona.

Běží na softwaru OpenCart, provozuje AIKEN s. r. o.
LinuxMarket je pod ochranou Podnikatelských odborů.