Elektronická evidence tržeb

LinuxMarket neeviduje tržby z prodeje v e-shopu do elektronické evidence tržeb (EET; ve smyslu zákona 112/2016 Sb.), protože k tomu podle uvedeného zákona není povinen. V případě prodeje na stáncích však od 1. března 2017 tržby eviduje.

 

Podrobné informace – otázky a odpovědi

Proč LinuxMarket neeviduje tržby do EET?

LinuxMarket (resp. společnost AIKEN s.r.o., která ho provozuje) nemá povinnost elektronicky evidovat tržby ve smyslu zákona 112/2016 Sb., a to pro žádný ze způsobů platby – převodem na účet, dobírkou ani přes platební bránu.

Proč LinuxMarket neeviduje tržby ani při platbě kartou?

Podle zákona je povinnost evidovat tržbu uskutečněnou mj. bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Pokud by příkaz k převodu dával plátce (zákazník) prostřednictvím příjemce (LinuxMarketu), šlo by o evidovanou tržbu. Tržba se však uskutečňuje způsobem, kdy zákazník dává příkaz k převodu prostřednictvím třetí osoby (buď společnosti GOPAY s. r. o., která má povolení ČNB působit jako instituce elektronických peněz, nebo další osoby, na níž zákazníka platební brána přesměruje, například banky zákazníka), nikoli příjemce, takže evidovanou tržbou není. Tento příkaz k převodu dává na webových stránkách, které jsou provozovány danými osobami a nejsou součástí LinuxMarketu. LinuxMarket na webové stránky platební brány pouze přesměruje. Tržbu od zákazníka přijímá ve formě „elektronických peněz“ na svůj účet u GOPAY, odkud jsou 1x měsíčně převáděny na bankovní účet.

Finanční správa, ministr financí atd. tvrdí, že platba kartou v e-shopu spadají evidovaných tržeb. Jak to jde dohromady?

Tento postoj, byť velmi rozšířený a přejatý jak drtivou většinou provozovatelů e-shopů, tak prakticky všemi novináři apod., je nesprávný a vychází z extenzivního výkladu onoho zákonného ustanovení. Přitom jak Nejvyšší správní soud ČR, tak i Ústavní soud ČR již v minulosti rozhodly, že veřejná správa takto postupovat nesmí a že podle základní právní zásady „in dubio pro libertate“ je třeba při nejasnostech nebo možnosti více různých výkladů použít vždy ten výklad, který nejméně zasahuje do práv občanů a korporací. V daném případě tedy nelze postupovat jinak, než přijmout výklad uvedený výše.

Platba přes platební bránu není příkazem, který dává plátce prostřednictvím příjemce?

Není. Jestliže si zákazník v LinuxMarketu zvolí platbu GoPay, obchod ho po vytvoření objednávky přesměruje na web společnosti GOPAY. Tam si může vybrat, jakým způsobem bude platit – například kartou, rychlým bankovním převodem (zákazník je přesměrován na web své banky, kde se přihlásí a zadá platební příkaz – v tomto případě se nečeká na to, až přijdou peníze na účet LinuxMarketu, nýbrž banka potvrdí společnosti GoPay provedení platby a ta následně informuje i LinuxMarket) nebo běžným bankovním převodem (obdoba klasické platby převodem, jen je v platebním řetězci zařazena ještě společnost GoPay). Můžete si to představit ve fyzickém světě tak, že si v obchodě vyberete zboží a obchodník vám místo přijetí platby dá lístek, na němž je uvedena částka, číslo účtu a variabilní symbol. S lístkem vás odkáže do banky přes ulici. Tam si vyberete, jakým způsobem zaplatíte (kartou, vkladem hotovosti na účet, převodem z účtu...) a provedete platbu. Pak se vrátíte k obchodníkovi, ten se podívá na přehled transakcí na účtu a na základě přijetí peněz vám vydá zboží.

Chci, aby moje platba byla evidovaná, abyste nemohli okrádat stát na daních. Proč neevidujete?

Neevidujeme do EET, protože nemáme tuto povinnost. Při prodeji přes LinuxMarket, ať už s libovolnou metodou platby, nemůže docházet k okrádání na daních. Veškeré tržby jsou evidovány na různých místech a přiznány ke zdanění. Všechny faktury vystavené LinuxMarketem a přiložené ke zboží jsou každý měsíc zahrnuty do kontrolního hlášení k DPH. Zároveň jsou platby evidovány u subjektů nezávislých na LinuxMarketu. Například platbu kartou eviduje banka zákazníka, karetní společnost, společnost GOPAY a banka provozovatele LinuxMarketu.

To mi tedy nevydáte účtenku?

Ke zboží se vždy přikládá faktura, která je daňovým dokladem. Pokud platíte předem (převodem nebo přes platební bránu), je na faktuře uvedeno, že už je zaplacena. V případě dobírkové platby vám doklad na přijatou platbu vystaví dopravce, který od vás vybere peníze.

Jak je to s prodejem na stáncích (na konferencích apod.)?

Při prodeji na stáncích se platby za zboží přijímají v hotovosti a proto od 1. března 2017 spadají mezi povinně evidované platby. Zároveň je povinnost vydávat zákazníkům účtenky obsahující náležitosti podle zákona a umístit na pokladní místo povinné informace. Tyto povinnosti bude LinuxMarket beze zbytku plnit, přestože s jejich zavedením nesouhlasí.

Nesouhlasím se zbytečnou administrativní zátěží podnikatelů, jako je EET nebo kontrolní hlášení. Co mohu udělat pro to, aby se tato zátěž odstranila?

Především choďte k volbám a volte ty, kdo opravdu chtějí zátěž odstraňovat a ne ji navyšovat. Účastněte se akcí, které na problém nadměrné zátěže upozorňují. Přidejte se k organizacím, které bojují za zlepšování podnikatelského prostředí (jako je například Asociace podnikatelů a manažerů). Rozšiřujte myšlenky z předchozích vět do svého okolí, vysvětlujte, racionálně argumentujte.

Běží na softwaru OpenCart, provozuje AIKEN s. r. o.